Transformująca moc podróży solo

Travel is more than the seeing of sights; it is a change that goes on, deep and permanent, in the ideas of living.

Podróż to coś więcej niż oglądanie zabytków; to zmiana, która zachodzi, głęboko i permanentnie, w sposobie życia. Miriam Beard Pdróżowanie ma niezwykłą zdolność zmiany ludzkiego życia i sposobu, w jaki postrzegamy świat. Podróż może Cię ukształtować. Może stać się Twoim osobistym trenerem życiowym i terapeutą. Może Cię uleczyć. Może sprawić, że będziesz silniejszy niż kiedykolwiek jeśli tylko na to pozwolisz otwierając…

Continue reading